Lokaal 13  Kennisnetwerk voor onze democratie

Klik hier om de ondertitel te bewerken

Dossier gemeentelijke herindelingen

U kunt de bestanden bekijken door op de buttons ''Download bestand'' te klikken.

Europees Handvest inzake lokale autonomie

Explaining voter turnout (Engels)

Het succes van falend beleid - Bas Denters

Hoe groter, hoe beter. Kleinschaligheid en publieke voorzieningen in microstaten

Politieke participatie en de omvang van het lokaal bestuur

Stop met regionale samenwerking - Wim Derksen

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.